Brancheløsninger​

​Forskellige brancher stiller forskellige krav til deres installationer.

Hos NH Jespersen A/S har vi stor erfaring med projektering, etablering og service indenfor både industri, håndværk, detail, kontor, institutioner og landbrug. Altid med fokus på kvalitet og service.​

  • Industriproduktion er i dag baseret på højt specialiserede, automatiske anlæg. Medarbejderne hos NH Jespersen A/S omgås daglig både avancerede produktionsanlæg og traditionelle el-tekniske installationer i stor skala, og har indsigt i integration til administrative systemer.
  • Kontor/ detail er et område, hvor den intelligente teknologi er blevet en del af hverdagen. Behovsstyret lys, ventilation og varme indgår naturligt som en del af løsningen. NH Jespersen A/S tilbyder endvidere effektive kommunikationsløsninger og hurtige forbindelser, der kan udbygges efter behov. ​
  • Landbruget er afhængig af velfungerende ventilation, fodrings-, vandings- og varmeanlæg. Ofte stilles der tillige krav om at anlæggene kan køre problemfrit under langt mere variable temperatur- og fugtforhold, end de, som mange andre bygningsinstallationer udsættes for.​
  • Offentlige institutioner varetager kerneydelser over for borgerne gennem hele livet, og er samtidig landets største arbejdsplads. Alle offentlige investeringer tager i dag højde for energiforbrug, godt indeklima samt brugervenlige og fremtidssikrede kommunikationsløsninger. NH Jespersen A/S har ekspertisen og er den stabile servicepartner.​
    ​ ​
  • Det private hjem er stedet, hvor tingene skal fungere praktisk og gnidningsløst, så vi kan koble af. Både når der bygges nyt, bygges til og bygges om, er det vigtigt at inddrage de rigtige løsninger. Tag os med på råd om vedvarende energiløsninger som solceller, varmepumper og intelligent styring, og hør om mulighederne for sikring, belysning og klimastyring. For dig og din families skyld.

NH JESPERSEN A/S

Søndervang 3, 6400 Sønderborg

CVR: 10154588

Kontakt

Telefon: 74 42 43 30

E-mail: info@nhjespersen.dk

"Vi er medlem af El-installatørernes Landsforening Tekniq og Tekniqs Garantiordning."

Ankenævnet for Tekniske Installationer

Skanderborgvej 238, 8260 Viby J
www.el-vvs-anke.dk

logo_arbejdsmarkedsprisen_rgb

NH Jespersens vinder Arbejdsmiljøprisen 2022 i kategorien Muskel- og skeletbesvær.

I Dommerkomitéen har vi lagt vægt på, at I hos NH Jespersen har tiltag, som forebygger nedslidning blandt medarbejdere. I har inddraget arbejdsmiljøorganisationen, og i fællesskab har I set på medarbejdernes behov og fundet en løsning, der sænker antallet af løft og giver bedre arbejdsstillinger.

Vi ved at løft og skub af tunge genstande samt dårlige arbejdsstillinger belaster kroppen. Det har I reduceret med indkøbet af en varevogn, hvor der er ståhøjde og dertil en lift, der sikrer, at medarbejderen undgår mange daglige løft.

Dommerkomiteen vil gerne hylde og fremhæve, at tiltag også i mindre virksomheder gør en reel forskel på arbejdspladsen og er et positivt bidrag til at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Se video: ​https://vimeo.com/698980673/df1ef229d6